This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 45th
RESERVED PLAYER LIST


 No. Name           Team          Accept   
  1 HAYASHI Toru       Yopparai-Tai      14-Dec-1999
  2 MOTOKI Toshio                   14-Dec-1999
  3 KATO Shin'ya       Knights of Apocalypse  14-Dec-1999
  4 ARAI Ken'ichiro                  14-Dec-1999
  5 FUJII Dai         Team Big-F       14-Dec-1999
  6 TANAKA Hisaya                   14-Dec-1999
  7 WATANABE Masanari                 15-Dec-1999
  8 SUGAYA Hironobu      Final Forturn      17-Dec-1999
  9 ISHII Tokio        Team MAD's       19-Dec-1999
 10 IWAIDE Yoshitaka                 19-Dec-1999
 11 SEKO Hiroyuki                   19-Dec-1999
 12 YAMADA Takahiro                  19-Dec-1999
 13 YAMADA Shintaro      Team Dream       20-Dec-1999
 14 SHIMIZU Hajime      Team Dream       20-Dec-1999
 15 SUZUKI Kazuho       Team Dream       20-Dec-1999
 16 NOMOTO Yousuke      Team Dream       20-Dec-1999
 17 MORIYAMA Yousuke                 21-Dec-1999
 18 HATANO Tomohito                  21-Dec-1999
 19 ITO Satoshi                    21-Dec-1999
 20 YAMANAKA Kazuaki                 21-Dec-1999
 21 KANEKO Takefumi      Yopparai-Tai      21-Dec-1999
 22 HONDA Hidenori      Team MIYAKEN      22-Dec-1999
 23 OIKAWA Masafumi                  22-Dec-1999
 24 KAMENO Daisuke      Knights of Apocalypse  23-Dec-1999
 25 MIYASAKA Takeshi     Team MIYAKEN      23-Dec-1999
 26 MARUYAMA Hidemasa                 23-Dec-1999
 27 MATSUMOTO Yasuki     Chiban Dragon      23-Dec-1999
 28 MINAGAWA Keisuke     Knights of Apocalypse  23-Dec-1999
 29 IKEDA Kei                     24-Dec-1999
 30 DEUMI Hiroshi                   26-Dec-1999
 31 ITO Hitoshi                    28-Dec-1999
 32 TAKADA Masahiro                  28-Dec-1999
 33 SUGIMOTO Shigeki     Final Forturn      28-Dec-1999
 34 HANEDA Daisuke      Knights of Apocalypse  29-Dec-1999
 35 FUJIWARA Makoto      Team Guykitty      29-Dec-1999
 36 UTSUNOMIYA Jun      Knights of Apocalypse  29-Dec-1999
 37 OIKAWA Eiki        GT           29-Dec-1999
 38 IZAWA Fumio        Team Big-F       29-Dec-1999
 39 SASAGE Hiroki       Team Dream       30-Dec-1999
 40 OSHIO Tadachika                  30-Dec-1999
 41 ARAI Jin         Chiban Dragon      30-Dec-1999
 42 TANO Shin'ya       Final Forturn      31-Dec-1999
 43 KASAI Kouta                    31-Dec-1999
 44 MOTOHASHI Kentaro                 1-Jan-2000
 45 IIJIMA Takahiro                  3-Jan-2000
 46 OHKOUCHI Yoshiyuki                 4-Jan-2000
 47 YAGI Akira                     5-Jan-2000
 48 YAMADA Takeshi                   5-Jan-2000
 49 NAGAO Takuya       Team Guykitty      6-Jan-2000
 50 YAMASAKI Takao                   6-Jan-2000
 51 SATO Akio                     6-Jan-2000
 52 TOSHIMITSU Keita     Team Dream        6-Jan-2000
 53 TAMABU Ken'ichi      Final Forturn      6-Jan-2000
 54 NOUMI Tomoaki                   8-Jan-2000
 55 YAMAKAWA Youichiro                 9-Jan-2000
 56 NADATANI Hajime                  11-Jan-2000
 57 KANDA Satoshi                   11-Jan-2000
 58 ENOMOTO Yukihiro     Team Dream       11-Jan-2000
 59 KOJIMA Keitaro                  11-Jan-2000
 60 SAITO Shigeru                   11-Jan-2000
 61 SARUTA Tetsuya                  11-Jan-2000
 62 HATA Hirotaka       LoD           12-Jan-2000
 63 MIYAZAKI Hiroki      Team Big-F       12-Jan-2000
 64 AYUKAWA Yuko                   13-Jan-2000
 65 NAITO Nobuyuki                  13-Jan-2000
 66 KOMATSU Hidekazu                 13-Jan-2000
 67 YOSHINO Eiichi                  13-Jan-2000
 68 HOSOYAMA Takashi                 13-Jan-2000
 69 KAWASHIMA Kazuya                 13-Jan-2000
 70                                
 71                                
 72                                
 73                                
 74                                
 75                                
 76                                
 77                                
 78                                
 79                                
 80                                
 81                                
 82                                
 83                                
 84                                
 85                                
 86                                
 87                                
 88                                
 89                                
 90                                

 No. Buyer Name                    Accept   

 No. Tournament Official Name             Accept   
  1 TERAI Ryohei                   24-Dec-1999

[TOP]

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com