This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 45th
Pairings for Round 1


Player         Table  Opponent          
Arai Jin (53)        8 Maruyama Hidemasa (55)   
Arai Ken'ichiro (14)     5 Yamada Takahiro (6)    
Enomoto Yukihiro (46)    17 Ohkouchi Yoshiyuki (54)  
Fujii Dai (1)        14 Nagao Takuya (52)     
Fujiwara Makoto (37)    12 Hata Hirotaka (50)     
Haneda Daisuke (58)     4 Noumi Tomoaki (21)     
Hata Hirotaka (50)     12 Fujiwara Makoto (37)    
Hatano Tomohito (51)    27 Kuwayama Yusuke (15)    
Hayashi Toru (9)      19 Kameno Daisuke (29)    
Higake Tomoyuki (31)     7 Yamada Shintaro (34)    
Ikeda Kei (44)       30 Matsumoto Yasuki (16)   
Ishii Tokio (30)      28 Saito Shigeru (5)     
Ito Hitoshi (11)      29 Seko Hiroyuki (33)     
Iwaide Yoshitaka (20)    22 Tano Shinya (32)      
Kameno Daisuke (29)     19 Hayashi Toru (9)      
Kamiyama Shizuka (17)    9 Sugimoto Shigeki (38)   
Kanazawa Shun'ichi (45)   1 Naono Shuichi (36)     
Kanda Satoshi (28)     24 Matsuzaka Shigeru (4)   
Kaneko Takefumi (10)    23 Komatsu Hidekazu (25)   
Kato Shinya (57)       2 Suzuki Kazuho (59)     
Kawashima Kazuya (24)    13 Miyasaka Takeshi (3)    
Kojima Keitaro (27)     25 Yoshino Eiichi (48)    
Komatsu Hidekazu (25)    23 Kaneko Takefumi (10)    
Kuwayama Yusuke (15)    27 Hatano Tomohito (51)    
Maruyama Hidemasa (55)    8 Arai Jin (53)       
Matsumoto Yasuki (16)    30 Ikeda Kei (44)       
Matsuzaka Shigeru (4)    24 Kanda Satoshi (28)     
Minagawa Keisuke (56)    21 Utsunomiya Jun (35)    
Miyasaka Takeshi (3)    13 Kawashima Kazuya (24)   
Miyazaki Hiroki (13)     6 Yamanaka Kazuaki (26)   
Motoki Toshio (23)     20 Tanaka Hisaya (2)     
Nadatani Hajime (7)     26 Oikawa Masafumi (39)    
Nagao Takuya (52)      14 Fujii Dai (1)       
Naito Nobuyuki (41)     15 Takada Masahiro (40)    
Naono Shuichi (36)      1 Kanazawa Shun'ichi (45)  
Noumi Tomoaki (21)      4 Haneda Daisuke (58)    
Ohkouchi Yoshiyuki (54)   17 Enomoto Yukihiro (46)   
Oikawa Eiki (12)      11 Shimada Takeshi (22)    
Oikawa Masafumi (39)    26 Nadatani Hajime (7)    
Saito Shigeru (5)      28 Ishii Tokio (30)      
Sasage Hiroki (60)     18 Yamada Takeshi (61)    
Seko Hiroyuki (33)     29 Ito Hitoshi (11)      
Shimada Takeshi (22)    11 Oikawa Eiki (12)      
Shimizu Hajime (49)     16 Yagi Akira (19)      
Shimizu Shuichi (47)    10 Sugaya Hironobu (42)    
Shindo Yoshiya (18)       *** BYE ***       
Sugaya Hironobu (42)    10 Shimizu Shuichi (47)    
Sugimoto Shigeki (38)    9 Kamiyama Shizuka (17)   
Suzuki Kazuho (59)      2 Kato Shinya (57)      
Takada Masahiro (40)    15 Naito Nobuyuki (41)    
Tamabu Ken'ichi (43)     3 Watanabe Masanari (8)   
Tanaka Hisaya (2)      20 Motoki Toshio (23)     
Tano Shinya (32)      22 Iwaide Yoshitaka (20)   
Utsunomiya Jun (35)     21 Minagawa Keisuke (56)   
Watanabe Masanari (8)    3 Tamabu Ken'ichi (43)    
Yagi Akira (19)       16 Shimizu Hajime (49)    
Yamada Shintaro (34)     7 Higake Tomoyuki (31)    
Yamada Takahiro (6)     5 Arai Ken'ichiro (14)    
Yamada Takeshi (61)     18 Sasage Hiroki (60)     
Yamanaka Kazuaki (26)    6 Miyazaki Hiroki (13)    
Yoshino Eiichi (48)     25 Kojima Keitaro (27)    

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com