This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 45th
Pairings for Round 3


Player         Table  Opponent          
Arai Jin (53)        25 Naito Nobuyuki (41)    
Enomoto Yukihiro (46)    13 Hayashi Toru (9)      
Fujii Dai (1)        22 Ito Hitoshi (11)      
Fujiwara Makoto (37)    21 Yamada Takahiro (6)    
Haneda Daisuke (58)     5 Yoshino Eiichi (48)    
Hata Hirotaka (50)      1 Tanaka Hisaya (2)     
Hatano Tomohito (51)    11 Kojima Keitaro (27)    
Hayashi Toru (9)      13 Enomoto Yukihiro (46)   
Higake Tomoyuki (31)     6 Suzuki Kazuho (59)     
Ikeda Kei (44)       10 Noumi Tomoaki (21)     
Ishii Tokio (30)      28 Kameno Daisuke (29)    
Ito Hitoshi (11)      22 Fujii Dai (1)       
Iwaide Yoshitaka (20)    7 Sugimoto Shigeki (38)   
Kameno Daisuke (29)     28 Ishii Tokio (30)      
Kamiyama Shizuka (17)    27 Shimizu Shuichi (47)    
Kanazawa Shun'ichi (45)   9 Sasage Hiroki (60)     
Kanda Satoshi (28)     16 Shindo Yoshiya (18)    
Kaneko Takefumi (10)    23 Motoki Toshio (23)     
Kato Shinya (57)      15 Tamabu Ken'ichi (43)    
Kawashima Kazuya (24)    29 Matsumoto Yasuki (16)   
Kojima Keitaro (27)     11 Hatano Tomohito (51)    
Komatsu Hidekazu (25)    24 Tano Shinya (32)      
Kuwayama Yusuke (15)    20 Matsuzaka Shigeru (4)   
Maruyama Hidemasa (55)    4 Seko Hiroyuki (33)     
Matsumoto Yasuki (16)    29 Kawashima Kazuya (24)   
Matsuzaka Shigeru (4)    20 Kuwayama Yusuke (15)    
Minagawa Keisuke (56)    2 Takada Masahiro (40)    
Miyasaka Takeshi (3)    14 Sugaya Hironobu (42)    
Miyazaki Hiroki (13)    17 Saito Shigeru (5)     
Motoki Toshio (23)     23 Kaneko Takefumi (10)    
Nadatani Hajime (7)     18 Nagao Takuya (52)     
Nagao Takuya (52)      18 Nadatani Hajime (7)    
Naito Nobuyuki (41)     25 Arai Jin (53)       
Naono Shuichi (36)      8 Watanabe Masanari (8)   
Noumi Tomoaki (21)     10 Ikeda Kei (44)       
Ohkouchi Yoshiyuki (54)   26 Yagi Akira (19)      
Oikawa Eiki (12)      19 Oikawa Masafumi (39)    
Oikawa Masafumi (39)    19 Oikawa Eiki (12)      
Saito Shigeru (5)      17 Miyazaki Hiroki (13)    
Sasage Hiroki (60)      9 Kanazawa Shun'ichi (45)  
Seko Hiroyuki (33)      4 Maruyama Hidemasa (55)   
Shimada Takeshi (22)     3 Shimizu Hajime (49)    
Shimizu Hajime (49)     3 Shimada Takeshi (22)    
Shimizu Shuichi (47)    27 Kamiyama Shizuka (17)   
Shindo Yoshiya (18)     16 Kanda Satoshi (28)     
Sugaya Hironobu (42)    14 Miyasaka Takeshi (3)    
Sugimoto Shigeki (38)    7 Iwaide Yoshitaka (20)   
Suzuki Kazuho (59)      6 Higake Tomoyuki (31)    
Takada Masahiro (40)     2 Minagawa Keisuke (56)   
Tamabu Ken'ichi (43)    15 Kato Shinya (57)      
Tanaka Hisaya (2)      1  Hata Hirotaka (50)     
Tano Shinya (32)      24 Komatsu Hidekazu (25)   
Utsunomiya Jun (35)       *** BYE ***       
Watanabe Masanari (8)    8 Naono Shuichi (36)     
Yagi Akira (19)       26 Ohkouchi Yoshiyuki (54)  
Yamada Shintaro (34)    12 Yamanaka Kazuaki (26)   
Yamada Takahiro (6)     21 Fujiwara Makoto (37)    
Yamanaka Kazuaki (26)    12 Yamada Shintaro (34)    
Yoshino Eiichi (48)     5 Haneda Daisuke (58)    

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com