This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 45th
Pairings for Round 4


Player         Table  Opponent          
Arai Jin (53)        18 Oikawa Masafumi (39)    
Enomoto Yukihiro (46)    19 Kanazawa Shun'ichi (45)  
Fujii Dai (1)        21 Kameno Daisuke (29)    
Fujiwara Makoto (37)     8 Ito Hitoshi (11)      
Haneda Daisuke (58)     3 Suzuki Kazuho (59)     
Hayashi Toru (9)      13 Shimizu Hajime (49)    
Higake Tomoyuki (31)     6 Seko Hiroyuki (33)     
Ikeda Kei (44)        7 Watanabe Masanari (8)   
Ishii Tokio (30)      27 Yagi Akira (19)      
Ito Hitoshi (11)       8 Fujiwara Makoto (37)    
Iwaide Yoshitaka (20)    1 Shimada Takeshi (22)    
Kameno Daisuke (29)     21 Fujii Dai (1)       
Kamiyama Shizuka (17)    28 Kawashima Kazuya (24)   
Kanazawa Shun'ichi (45)   19 Enomoto Yukihiro (46)   
Kanda Satoshi (28)     11 Yamanaka Kazuaki (26)   
Kaneko Takefumi (10)    25 Utsunomiya Jun (35)    
Kato Shinya (57)      24 Ohkouchi Yoshiyuki (54)  
Kawashima Kazuya (24)    28 Kamiyama Shizuka (17)   
Kojima Keitaro (27)     5 Motoki Toshio (23)     
Komatsu Hidekazu (25)    26 Naito Nobuyuki (41)    
Kuwayama Yusuke (15)     9 Tamabu Ken'ichi (43)    
Maruyama Hidemasa (55)    2 Tanaka Hisaya (2)     
Matsumoto Yasuki (16)    22 Tano Shinya (32)      
Matsuzaka Shigeru (4)    20 Nagao Takuya (52)     
Minagawa Keisuke (56)    14 Oikawa Eiki (12)      
Miyasaka Takeshi (3)    23 Yamada Takahiro (6)    
Miyazaki Hiroki (13)    16 Shimizu Shuichi (47)    
Motoki Toshio (23)      5 Kojima Keitaro (27)    
Nadatani Hajime (7)     10 Yoshino Eiichi (48)    
Nagao Takuya (52)      20 Matsuzaka Shigeru (4)   
Naito Nobuyuki (41)     26 Komatsu Hidekazu (25)   
Naono Shuichi (36)     15 Saito Shigeru (5)     
Noumi Tomoaki (21)     17 Shindo Yoshiya (18)    
Ohkouchi Yoshiyuki (54)   24 Kato Shinya (57)      
Oikawa Eiki (12)      14 Minagawa Keisuke (56)   
Oikawa Masafumi (39)    18 Arai Jin (53)       
Saito Shigeru (5)      15 Naono Shuichi (36)     
Sasage Hiroki (60)      4 Takada Masahiro (40)    
Seko Hiroyuki (33)      6 Higake Tomoyuki (31)    
Shimada Takeshi (22)     1 Iwaide Yoshitaka (20)   
Shimizu Hajime (49)     13 Hayashi Toru (9)      
Shimizu Shuichi (47)    16 Miyazaki Hiroki (13)    
Shindo Yoshiya (18)     17 Noumi Tomoaki (21)     
Sugaya Hironobu (42)    12 Sugimoto Shigeki (38)   
Sugimoto Shigeki (38)    12 Sugaya Hironobu (42)    
Suzuki Kazuho (59)      3 Haneda Daisuke (58)    
Takada Masahiro (40)     4 Sasage Hiroki (60)     
Tamabu Ken'ichi (43)     9 Kuwayama Yusuke (15)    
Tanaka Hisaya (2)      2 Maruyama Hidemasa (55)   
Tano Shinya (32)      22 Matsumoto Yasuki (16)   
Utsunomiya Jun (35)     25 Kaneko Takefumi (10)    
Watanabe Masanari (8)    7 Ikeda Kei (44)       
Yagi Akira (19)       27 Ishii Tokio (30)      
Yamada Takahiro (6)     23 Miyasaka Takeshi (3)    
Yamanaka Kazuaki (26)    11 Kanda Satoshi (28)     
Yoshino Eiichi (48)     10 Nadatani Hajime (7)    

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com