This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 45th
Pairings for Round 6


Player         Table  Opponent          
Arai Jin (53)        8 Matsumoto Yasuki (16)   
Enomoto Yukihiro (46)    18 Utsunomiya Jun (35)    
Fujiwara Makoto (37)    19 Higake Tomoyuki (31)    
Haneda Daisuke (58)     5 Sasage Hiroki (60)     
Hayashi Toru (9)      10 Shimizu Shuichi (47)    
Higake Tomoyuki (31)    19 Fujiwara Makoto (37)    
Ikeda Kei (44)        3 Ito Hitoshi (11)      
Ito Hitoshi (11)       3 Ikeda Kei (44)       
Iwaide Yoshitaka (20)    11 Maruyama Hidemasa (55)   
Kameno Daisuke (29)     9 Matsuzaka Shigeru (4)   
Kamiyama Shizuka (17)    21 Shindo Yoshiya (18)    
Kanazawa Shun'ichi (45)   17 Kawashima Kazuya (24)   
Kanda Satoshi (28)      4 Yoshino Eiichi (48)    
Kaneko Takefumi (10)    20 Miyazaki Hiroki (13)    
Kawashima Kazuya (24)    17 Kanazawa Shun'ichi (45)  
Kojima Keitaro (27)     12 Tamabu Ken'ichi (43)    
Komatsu Hidekazu (25)    13 Saito Shigeru (5)     
Kuwayama Yusuke (15)    16 Sugimoto Shigeki (38)   
Maruyama Hidemasa (55)   11 Iwaide Yoshitaka (20)   
Matsumoto Yasuki (16)    8 Arai Jin (53)       
Matsuzaka Shigeru (4)    9 Kameno Daisuke (29)    
Miyasaka Takeshi (3)    15 Oikawa Eiki (12)      
Miyazaki Hiroki (13)    20 Kaneko Takefumi (10)    
Motoki Toshio (23)      2 Shimizu Hajime (49)    
Nadatani Hajime (7)     7 Seko Hiroyuki (33)     
Noumi Tomoaki (21)     14 Yamada Takahiro (6)    
Oikawa Eiki (12)      15 Miyasaka Takeshi (3)    
Saito Shigeru (5)      13 Komatsu Hidekazu (25)   
Sasage Hiroki (60)      5 Haneda Daisuke (58)    
Seko Hiroyuki (33)      7 Nadatani Hajime (7)    
Shimada Takeshi (22)     1 Takada Masahiro (40)    
Shimizu Hajime (49)     2 Motoki Toshio (23)     
Shimizu Shuichi (47)    10 Hayashi Toru (9)      
Shindo Yoshiya (18)     21 Kamiyama Shizuka (17)   
Sugimoto Shigeki (38)    16 Kuwayama Yusuke (15)    
Takada Masahiro (40)     1 Shimada Takeshi (22)    
Tamabu Ken'ichi (43)    12 Kojima Keitaro (27)    
Utsunomiya Jun (35)     18 Enomoto Yukihiro (46)   
Watanabe Masanari (8)    6 Yamanaka Kazuaki (26)   
Yagi Akira (19)         *** BYE ***       
Yamada Takahiro (6)     14 Noumi Tomoaki (21)     
Yamanaka Kazuaki (26)    6 Watanabe Masanari (8)   
Yoshino Eiichi (48)     4 Kanda Satoshi (28)     

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com