This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 45th
Results after Round 1


Table  Player 1        Result  Player 2        
    Shindo Yoshiya         *** BYE ***       
  1  Kanazawa Shun'ichi   1-2-0  Naono Shuichi      
  2  Kato Shinya       0-2-0  Suzuki Kazuho      
  3  Tamabu Ken'ichi     2-0-0  Watanabe Masanari    
  4  Noumi Tomoaki      0-2-0  Haneda Daisuke     
  5  Arai Ken'ichiro     1-2-0  Yamada Takahiro     
  6  Miyazaki Hiroki     2-0-0  Yamanaka Kazuaki    
  7  Yamada Shintaro     0-2-0  Higake Tomoyuki     
  8  Maruyama Hidemasa    1-0-0  Arai Jin        
  9  Sugimoto Shigeki    2-0-0  Kamiyama Shizuka    
  10  Sugaya Hironobu     2-0-0  Shimizu Shuichi     
  11  Shimada Takeshi     2-0-0  Oikawa Eiki       
  12  Hata Hirotaka      2-1-0  Fujiwara Makoto     
  13  Kawashima Kazuya    0-2-0  Miyasaka Takeshi    
  14  Nagao Takuya      2-0-0  Fujii Dai        
  15  Naito Nobuyuki     0-2-0  Takada Masahiro     
  16  Yagi Akira       0-2-0  Shimizu Hajime     
  17  Enomoto Yukihiro    2-1-0  Ohkouchi Yoshiyuki   
  18  Yamada Takeshi     0-2-0  Sasage Hiroki      
  19  Hayashi Toru      2-0-0  Kameno Daisuke     
  20  Tanaka Hisaya      2-0-0  Motoki Toshio      
  21  Minagawa Keisuke    2-0-0  Utsunomiya Jun     
  22  Tano Shinya       0-2-0  Iwaide Yoshitaka    
  23  Komatsu Hidekazu    1-1-0  Kaneko Takefumi     
  24  Matsuzaka Shigeru    1-0-0  Kanda Satoshi      
  25  Yoshino Eiichi     2-0-0  Kojima Keitaro     
  26  Nadatani Hajime     1-2-0  Oikawa Masafumi     
  27  Hatano Tomohito     2-0-0  Kuwayama Yusuke     
  28  Saito Shigeru      2-0-0  Ishii Tokio       
  29  Seko Hiroyuki      2-0-0  Ito Hitoshi       
  30  Ikeda Kei        2-0-0  Matsumoto Yasuki    

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com