This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 45th
Results after Round 2


Table  Player 1        Result  Player 2        
    Kato Shinya           *** BYE ***       
  1  Tanaka Hisaya      2-0-0  Matsuzaka Shigeru    
  2  Miyasaka Takeshi    0-2-0  Higake Tomoyuki     
  3  Yamada Takahiro     1-2-0  Suzuki Kazuho      
  4  Hayashi Toru      1-2-0  Hata Hirotaka      
  5  Sasage Hiroki      1-1-0  Naono Shuichi      
  6  Enomoto Yukihiro    1-2-0  Haneda Daisuke     
  7  Saito Shigeru      1-2-0  Yoshino Eiichi     
  8  Iwaide Yoshitaka    2-0-0  Nagao Takuya      
  9  Shimizu Hajime     2-0-0  Oikawa Masafumi     
  10  Sugimoto Shigeki    2-1-0  Hatano Tomohito     
  11  Seko Hiroyuki      2-0-0  Sugaya Hironobu     
  12  Shindo Yoshiya     0-2-0  Takada Masahiro     
  13  Tamabu Ken'ichi     0-2-0  Shimada Takeshi     
  14  Miyazaki Hiroki     0-2-0  Minagawa Keisuke    
  15  Maruyama Hidemasa    2-0-0  Ikeda Kei        
  16  Komatsu Hidekazu    0-2-0  Nadatani Hajime     
  17  Kaneko Takefumi     1-2-0  Kanazawa Shun'ichi   
  18  Shimizu Shuichi     0-2-0  Fujiwara Makoto     
  19  Ohkouchi Yoshiyuki   0-2-0  Fujii Dai        
  20  Kamiyama Shizuka    0-2-0  Yamada Shintaro     
  21  Motoki Toshio      2-0-0  Utsunomiya Jun     
  22  Ito Hitoshi       2-1-0  Tano Shinya       
  23  Oikawa Eiki       2-1-0  Ishii Tokio       
  24  Yamanaka Kazuaki    2-1-0  Kameno Daisuke     
  25  Kojima Keitaro     1-0-0  Matsumoto Yasuki    
  26  Kuwayama Yusuke     2-0-0  Arai Jin        
  27  Kawashima Kazuya    1-2-0  Noumi Tomoaki      
  28  Kanda Satoshi      2-0-0  Naito Nobuyuki     
  29  Yagi Akira       0-2-0  Watanabe Masanari    

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com