This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 45th
Results after Round 3


Table  Player 1        Result  Player 2        
    Utsunomiya Jun         *** BYE ***       
  1  Hata Hirotaka      0-2-0  Tanaka Hisaya      
  2  Takada Masahiro     2-0-0  Minagawa Keisuke    
  3  Shimizu Hajime     1-2-0  Shimada Takeshi     
  4  Maruyama Hidemasa    2-1-0  Seko Hiroyuki      
  5  Yoshino Eiichi     1-2-0  Haneda Daisuke     
  6  Higake Tomoyuki     0-2-0  Suzuki Kazuho      
  7  Iwaide Yoshitaka    2-1-0  Sugimoto Shigeki    
  8  Naono Shuichi      0-2-0  Watanabe Masanari    
  9  Sasage Hiroki      2-0-0  Kanazawa Shun'ichi   
  10  Noumi Tomoaki      0-2-0  Ikeda Kei        
  11  Kojima Keitaro     2-1-0  Hatano Tomohito     
  12  Yamada Shintaro     1-2-0  Yamanaka Kazuaki    
  13  Enomoto Yukihiro    0-2-0  Hayashi Toru      
  14  Miyasaka Takeshi    1-2-0  Sugaya Hironobu     
  15  Kato Shinya       0-2-0  Tamabu Ken'ichi     
  16  Shindo Yoshiya     0-2-0  Kanda Satoshi      
  17  Miyazaki Hiroki     1-1-0  Saito Shigeru      
  18  Nadatani Hajime     2-0-0  Nagao Takuya      
  19  Oikawa Masafumi     0-2-0  Oikawa Eiki       
  20  Kuwayama Yusuke     2-0-0  Matsuzaka Shigeru    
  21  Fujiwara Makoto     2-1-0  Yamada Takahiro     
  22  Fujii Dai        1-2-0  Ito Hitoshi       
  23  Motoki Toshio      2-0-0  Kaneko Takefumi     
  24  Komatsu Hidekazu    0-2-0  Tano Shinya       
  25  Arai Jin        2-0-0  Naito Nobuyuki     
  26  Ohkouchi Yoshiyuki   2-1-0  Yagi Akira       
  27  Shimizu Shuichi     2-0-0  Kamiyama Shizuka    
  28  Kameno Daisuke     2-0-0  Ishii Tokio       
  29  Matsumoto Yasuki    2-1-0  Kawashima Kazuya    

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com