This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 45th
Results after Round 4


Table  Player 1        Result  Player 2        
  1  Shimada Takeshi     2-0-0  Iwaide Yoshitaka    
  2  Tanaka Hisaya      2-1-0  Maruyama Hidemasa    
  3  Suzuki Kazuho      2-1-0  Haneda Daisuke     
  4  Takada Masahiro     2-0-0  Sasage Hiroki      
  5  Motoki Toshio      2-0-0  Kojima Keitaro     
  6  Seko Hiroyuki      2-0-0  Higake Tomoyuki     
  7  Ikeda Kei        2-1-0  Watanabe Masanari    
  8  Ito Hitoshi       2-1-0  Fujiwara Makoto     
  9  Kuwayama Yusuke     0-2-0  Tamabu Ken'ichi     
  10  Yoshino Eiichi     2-0-0  Nadatani Hajime     
  11  Kanda Satoshi      2-0-0  Yamanaka Kazuaki    
  12  Sugaya Hironobu     2-1-0  Sugimoto Shigeki    
  13  Shimizu Hajime     2-1-0  Hayashi Toru      
  14  Minagawa Keisuke    2-0-0  Oikawa Eiki       
  15  Saito Shigeru      2-0-0  Naono Shuichi      
  16  Miyazaki Hiroki     0-2-0  Shimizu Shuichi     
  17  Shindo Yoshiya     1-2-0  Noumi Tomoaki      
  18  Oikawa Masafumi     0-2-0  Arai Jin        
  19  Enomoto Yukihiro    0-2-0  Kanazawa Shun'ichi   
  20  Nagao Takuya      0-2-0  Matsuzaka Shigeru    
  21  Fujii Dai        0-2-0  Kameno Daisuke     
  22  Matsumoto Yasuki    2-0-0  Tano Shinya       
  23  Miyasaka Takeshi    2-1-0  Yamada Takahiro     
  24  Kato Shinya       0-2-0  Ohkouchi Yoshiyuki   
  25  Utsunomiya Jun     2-1-0  Kaneko Takefumi     
  26  Komatsu Hidekazu    2-0-0  Naito Nobuyuki     
  27  Yagi Akira       2-0-0  Ishii Tokio       
  28  Kawashima Kazuya    2-0-0  Kamiyama Shizuka    

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com