This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 45th
Results after Round 5


Table  Player 1        Result  Player 2        
    Kamiyama Shizuka        *** BYE ***       
  1  Tanaka Hisaya      0-2-0  Takada Masahiro     
  2  Shimada Takeshi     2-1-0  Suzuki Kazuho      
  3  Yoshino Eiichi     2-1-0  Seko Hiroyuki      
  4  Ito Hitoshi       2-1-0  Maruyama Hidemasa    
  5  Haneda Daisuke     2-1-0  Tamabu Ken'ichi     
  6  Minagawa Keisuke    1-2-0  Motoki Toshio      
  7  Iwaide Yoshitaka    0-2-0  Ikeda Kei        
  8  Sugaya Hironobu     1-2-0  Shimizu Hajime     
  9  Kanda Satoshi      2-0-0  Saito Shigeru      
  10  Sasage Hiroki      2-1-0  Utsunomiya Jun     
  11  Kojima Keitaro     2-0-0  Fujiwara Makoto     
  12  Nadatani Hajime     2-0-0  Oikawa Eiki       
  13  Hayashi Toru      2-0-0  Sugimoto Shigeki    
  14  Matsuzaka Shigeru    1-0-0  Noumi Tomoaki      
  15  Kuwayama Yusuke     1-2-0  Watanabe Masanari    
  16  Kanazawa Shun'ichi   0-2-0  Matsumoto Yasuki    
  17  Arai Jin        2-0-0  Ohkouchi Yoshiyuki   
  18  Higake Tomoyuki     0-2-0  Kameno Daisuke     
  19  Miyasaka Takeshi    1-2-0  Shimizu Shuichi     
  20  Yamanaka Kazuaki    2-0-0  Naono Shuichi      
  21  Miyazaki Hiroki     0-1-0  Komatsu Hidekazu    
  22  Enomoto Yukihiro    2-0-0  Fujii Dai        
  23  Kawashima Kazuya    2-0-0  Yagi Akira       
  24  Shindo Yoshiya     0-2-0  Yamada Takahiro     
  25  Kaneko Takefumi     2-0-0  Ishii Tokio       

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com