This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 45th
Results after Round 6


Table  Player 1        Result  Player 2        
    Yagi Akira           *** BYE ***       
  1  Shimada Takeshi     0-2-0  Takada Masahiro     
  2  Motoki Toshio      0-2-0  Shimizu Hajime     
  3  Ikeda Kei        1-2-0  Ito Hitoshi       
  4  Yoshino Eiichi     2-1-0  Kanda Satoshi      
  5  Haneda Daisuke     0-1-0  Sasage Hiroki      
  6  Yamanaka Kazuaki    0-2-0  Watanabe Masanari    
  7  Seko Hiroyuki      2-1-0  Nadatani Hajime     
  8  Matsumoto Yasuki    2-0-0  Arai Jin        
  9  Kameno Daisuke     1-1-0  Matsuzaka Shigeru    
  10  Shimizu Shuichi     0-2-0  Hayashi Toru      
  11  Maruyama Hidemasa    2-1-0  Iwaide Yoshitaka    
  12  Tamabu Ken'ichi     2-0-0  Kojima Keitaro     
  13  Saito Shigeru      1-0-0  Komatsu Hidekazu    
  14  Yamada Takahiro     2-0-0  Noumi Tomoaki      
  15  Miyasaka Takeshi    0-2-0  Oikawa Eiki       
  16  Sugimoto Shigeki    1-2-0  Kuwayama Yusuke     
  17  Kawashima Kazuya    0-2-0  Kanazawa Shun'ichi   
  18  Utsunomiya Jun     2-0-0  Enomoto Yukihiro    
  19  Fujiwara Makoto     2-0-0  Higake Tomoyuki     
  20  Miyazaki Hiroki     1-2-0  Kaneko Takefumi     
  21  Kamiyama Shizuka    2-0-0  Shindo Yoshiya     

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com