This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 48th
Results after Round 3


 Table Player 1          Result Player 2          
   1 Seko Hiroyuki        2-1-0 Shimizu Hajime       
   2 Edo Hideaki         2-0-0 Uzaki Ken          
   3 Harada Hiroshi        2-1-0 Uchibori Atsushi      
   4 Fujii Dai          0-2-0 Yagi Akira         
   5 Nakajima Keisuke       0-0-3 Sadahiro Masashi      
   6 Kameno Daisuke        0-2-0 Ogawa Takashi        
   7 Nomura Yoshiyuki       1-1-0 Fujita Masamichi      
   8 Motozawa Go         0-0-3 Ichinose Kouhei       
   9 Takada Hirofumi       1-2-0 Kagami Gen         
  10 Kotani Shuji         2-1-0 Sato Akio          
  11 Matsui Hiroyuki       2-1-0 Fujiwara Makoto       
  12 Kanda Satoshi        2-0-0 Hatano Tomohito       
  13 Suzuki Masahiro       0-2-0 Ikeda Kei          
  14 Saruta Tetsuya        1-2-0 Yoshikawa Kouta       
  15 Imai Ayato          0-2-0 Suzuki Fumio        
  16 Moriyama Yousuke       2-0-0 Yamanaka Kazuaki      
  17 Hamada Kazuya        1-2-0 Sugimoto Shigeki      
  18 Motoki Toshio        2-0-0 Maruyama Hidemasa      
  19 Miyasaka Takeshi       0-2-0 Sasage Hiroki        
  20 Okuda Isao          2-1-0 Nagashima Shuji       
  21 Suzuki Kazuhiro       2-1-0 Shibahara Kazuhiro     
  22 Namegata Satoru       2-0-0 Matsuo Yukinori       
  23 Yamamoto Manabu       1-2-0 Mori Takeshi        
  24 Nomura Eiji         1-2-0 Tanaka Hisaya        
  25 Takasaki Yuichi       1-2-0 Ohkura Kensuke       
  26 Sakurai Yuki         1-1-0 Suematsu Takayuki      
  27 Haneda Daisuke        1-1-0 Suzuki Yuji         
  28 Arai Jin           1-2-0 Sugaya Hironobu       
  29 Kaneko Takefumi       2-1-0 Takahashi Kei        
  30 Nagao Takuya         2-0-0 Yanagihori Norimoto     
  31 Kawashima Kazuya       2-1-0 Suzuki Mitsuru       
  32 Miyazaki Hiroki       2-1-0 Naito Nobuyuki       
  33 Kinoshita Masashi      2-0-0 Takada Ryutaro       
  34 Enomoto Yukihiro       2-0-0 Asakura Takumi       
  35 Kuwayama Yusuke       0-2-0 Yoshioka Yasunari      
  36 Kato Shuichi         0-2-0 Kubo Koji          
  37 Ito Hitoshi         1-2-0 Yanagihori Satoru      

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com