This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 48th
Results after Round 5


 Table Player 1          Result Player 2          
   1 Edo Hideaki         0-2-0 Harada Hiroshi       
   2 Yagi Akira          2-0-0 Ichinose Kouhei       
   3 Motozawa Go         1-2-0 Sadahiro Masashi      
   4 Seko Hiroyuki        2-0-0 Okuda Isao         
   5 Takada Hirofumi       0-2-0 Motoki Toshio        
   6 Uzaki Ken          2-1-0 Kameno Daisuke       
   7 Kagami Gen          0-0-3 Ikeda Kei          
   8 Tanaka Hisaya        2-1-0 Sugimoto Shigeki      
   9 Fujii Dai          2-0-0 Mori Takeshi        
  10 Ogawa Takashi        0-2-0 Fujita Masamichi      
  11 Nakajima Keisuke       0-2-0 Nomura Yoshiyuki      
  12 Kotani Shuji         2-0-0 Suematsu Takayuki      
  13 Sakurai Yuki         2-0-0 Matsui Hiroyuki       
  14 Nagao Takuya         1-2-0 Yamanaka Kazuaki      
  15 Suzuki Masahiro       0-2-0 Kinoshita Masashi      
  16 Sasage Hiroki        2-0-0 Kawashima Kazuya      
  17 Kaneko Takefumi       2-0-0 Suzuki Fumio        
  18 Uchibori Atsushi       2-1-0 Shimizu Hajime       
  19 Imai Ayato          0-2-0 Shibahara Kazuhiro     
  20 Sato Akio          0-2-0 Miyasaka Takeshi      
  21 Moriyama Yousuke       2-1-0 Maruyama Hidemasa      
  22 Suzuki Kazuhiro       2-0-0 Ohkura Kensuke       
  23 Kanda Satoshi        1-2-0 Haneda Daisuke       
  24 Suzuki Yuji         2-1-0 Takasaki Yuichi       
  25 Fujiwara Makoto       0-1-0 Arai Jin          
  26 Nomura Eiji         2-1-0 Sugaya Hironobu       
  27 Naito Nobuyuki        2-0-0 Nagashima Shuji       
  28 Kato Shuichi         2-1-0 Yanagihori Satoru      
  29 Kuwayama Yusuke       1-1-1 Yanagihori Norimoto     

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com