This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 48th
Results after Round 6


 Table Player 1          Result Player 2          
   1 Yagi Akira          0-2-0 Harada Hiroshi       
   2 Sadahiro Masashi       2-0-0 Edo Hideaki         
   3 Uzaki Ken          2-1-0 Fujii Dai          
   4 Seko Hiroyuki        0-2-0 Motoki Toshio        
   5 Fujita Masamichi       0-2-0 Ikeda Kei          
   6 Kagami Gen          1-0-0 Kotani Shuji        
   7 Sakurai Yuki         0-2-0 Nomura Yoshiyuki      
   8 Moriyama Yousuke       0-2-0 Kinoshita Masashi      
   9 Suzuki Kazuhiro       1-2-0 Ogawa Takashi        
  10 Takada Hirofumi       0-2-0 Kameno Daisuke       
  11 Mori Takeshi         2-0-0 Shibahara Kazuhiro     
  12 Yamanaka Kazuaki       0-2-0 Okuda Isao         
  13 Sugimoto Shigeki       0-2-0 Kaneko Takefumi       
  14 Miyasaka Takeshi       2-0-0 Uchibori Atsushi      
  15 Nakajima Keisuke       2-0-0 Suzuki Yuji         
  16 Matsui Hiroyuki       1-1-0 Nagao Takuya        
  17 Maruyama Hidemasa      2-1-0 Kato Shuichi        
  18 Naito Nobuyuki        0-2-0 Sato Akio          
  19 Suzuki Fumio         2-1-0 Nomura Eiji         
  20 Arai Jin           2-0-0 Kawashima Kazuya      
  21 Nagashima Shuji       0-2-0 Fujiwara Makoto       
  22 Kuwayama Yusuke       2-0-0 Takasaki Yuichi       
  23 Yanagihori Satoru      1-2-0 Yanagihori Norimoto     

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com