This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 48th
Results after Round 7


 Table Player 1          Result Player 2          
   1 Harada Hiroshi        1-0-0 Sadahiro Masashi      
   2 Motoki Toshio        2-0-0 Uzaki Ken          
   3 Yagi Akira          2-0-0 Kagami Gen         
   4 Ikeda Kei          2-1-0 Nomura Yoshiyuki      
   5 Kameno Daisuke        2-0-0 Fujii Dai          
   6 Edo Hideaki         0-2-0 Mori Takeshi        
   7 Kinoshita Masashi      2-1-0 Kaneko Takefumi       
   8 Ogawa Takashi        0-2-0 Seko Hiroyuki        
   9 Miyasaka Takeshi       1-2-0 Okuda Isao         
  10 Nakajima Keisuke       2-0-0 Sakurai Yuki        
  11 Kotani Shuji         1-1-0 Shibahara Kazuhiro     
  12 Sato Akio          0-2-0 Maruyama Hidemasa      
  13 Suzuki Kazuhiro       2-1-0 Yamanaka Kazuaki      
  14 Sugimoto Shigeki       0-2-0 Takada Hirofumi       
  15 Arai Jin           2-0-0 Matsui Hiroyuki       
  16 Suzuki Yuji         2-0-0 Nagao Takuya        
  17 Kato Shuichi         2-1-0 Naito Nobuyuki       
  18 Fujiwara Makoto       0-2-0 Kawashima Kazuya      
  19 Yanagihori Norimoto     0-2-0 Takasaki Yuichi       
  20 Kuwayama Yusuke       0-2-0 Yanagihori Satoru      

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com