This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 51st
Pairings for Round 3


Player            Table Opponent          
Ando Chihiro           6 Dobashi Taketoshi      
Asakura Takumi          5 Ichinose Kouhei       
Dobashi Taketoshi        6 Ando Chihiro        
Hayashi Yusuke          2 Terai Ryohei        
Honda Hidenori          7 Naito Nobuyuki       
Hoshihara Yuki          8 Shibahara Kazuhiro     
Ichinose Kouhei         5 Asakura Takumi       
Ikeda Kei            3 Yanagihori Satoru      
Kato Shuichi           1 Uzaki Ken          
Kawashima Kazuya         9 Nagashima Shuji       
Kojima Keitaro         10 Yamanaka Kazuaki      
Nagashima Shuji         9 Kawashima Kazuya      
Naito Nobuyuki          7 Honda Hidenori       
Sadahiro Masashi         4 Sato Akio          
Sato Akio            4 Sadahiro Masashi      
Shibahara Kazuhiro        8 Hoshihara Yuki       
Suzuki Kazuhiro         11 Yanagihori Norimoto     
Terai Ryohei           2 Hayashi Yusuke       
Uzaki Ken            1 Kato Shuichi        
Yamanaka Kazuaki        10 Kojima Keitaro       
Yanagihori Norimoto       11 Suzuki Kazuhiro       
Yanagihori Satoru        3 Ikeda Kei          
Yoshino Eiichi           *** BYE ***        

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com