This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 51st
Results after Round 1


 Table Player 1          Result Player 2          
   1 Terai Ryohei         2-0-0 Asakura Takumi       
   2 Shibahara Kazuhiro      0-2-0 Nagashima Shuji       
   3 Uzaki Ken          2-0-0 Yamanaka Kazuaki      
   4 Sadahiro Masashi       2-0-0 Kojima Keitaro       
   5 Suzuki Kazuhiro       0-2-0 Sato Akio          
   6 Kouchi Shuhei        0-2-0 Ikeda Kei          
   7 Ando Chihiro         2-0-0 Honda Hidenori       
   8 Yanagihori Satoru      2-0-0 Naito Nobuyuki       
   9 Yoshino Eiichi        0-2-0 Hoshihara Yuki       
  10 Kawashima Kazuya       1-2-0 Kato Shuichi        
  11 Hayashi Yusuke        2-0-0 Dobashi Taketoshi      
  12 Yanagihori Norimoto     0-2-0 Ichinose Kouhei       

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com