This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 51st
Results after Round 2


 Table Player 1          Result Player 2          
   1 Sadahiro Masashi       1-2-0 Ikeda Kei          
   2 Ando Chihiro         0-2-0 Yanagihori Satoru      
   3 Sato Akio          1-2-0 Terai Ryohei        
   4 Uzaki Ken          2-1-0 Hoshihara Yuki       
   5 Hayashi Yusuke        2-1-0 Nagashima Shuji       
   6 Ichinose Kouhei       0-2-0 Kato Shuichi        
   7 Kojima Keitaro        1-2-0 Kawashima Kazuya      
   8 Yamanaka Kazuaki       0-2-0 Naito Nobuyuki       
   9 Dobashi Taketoshi      2-1-0 Yanagihori Norimoto     
  10 Shibahara Kazuhiro      2-1-0 Yoshino Eiichi       
  11 Honda Hidenori        2-1-0 Kouchi Shuhei        
  12 Asakura Takumi        2-1-0 Suzuki Kazuhiro       

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com