This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 51st
Results after Round 3


 Table Player 1          Result Player 2          
    Yoshino Eiichi           *** BYE ***         
   1 Kato Shuichi         0-2-0 Uzaki Ken          
   2 Terai Ryohei         2-0-0 Hayashi Yusuke       
   3 Yanagihori Satoru      1-2-0 Ikeda Kei          
   4 Sadahiro Masashi       2-0-0 Sato Akio          
   5 Ichinose Kouhei       2-1-0 Asakura Takumi       
   6 Dobashi Taketoshi      0-2-0 Ando Chihiro        
   7 Naito Nobuyuki        1-2-0 Honda Hidenori       
   8 Hoshihara Yuki        0-2-0 Shibahara Kazuhiro     
   9 Nagashima Shuji       0-2-0 Kawashima Kazuya      
  10 Kojima Keitaro        0-2-0 Yamanaka Kazuaki      
  11 Suzuki Kazuhiro       0-2-0 Yanagihori Norimoto     

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com