This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 51st
Results after Round 4


 Table Player 1          Result Player 2          
   1 Ikeda Kei          1-2-0 Uzaki Ken          
   2 Terai Ryohei         1-2-0 Kawashima Kazuya      
   3 Shibahara Kazuhiro      0-2-0 Yanagihori Satoru      
   4 Hayashi Yusuke        0-2-0 Sadahiro Masashi      
   5 Honda Hidenori        1-2-0 Ichinose Kouhei       
   6 Kato Shuichi         1-2-0 Ando Chihiro        
   7 Asakura Takumi        0-2-0 Dobashi Taketoshi      
   8 Yamanaka Kazuaki       2-0-0 Yanagihori Norimoto     
   9 Naito Nobuyuki        2-1-0 Nagashima Shuji       
  10 Yoshino Eiichi        0-2-0 Sato Akio          
  11 Kojima Keitaro        2-1-0 Suzuki Kazuhiro       

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com