This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 51st
Results after Round 5


 Table Player 1          Result Player 2          
    Suzuki Kazuhiro           *** BYE ***         
   1 Uzaki Ken          2-0-0 Sadahiro Masashi      
   2 Ikeda Kei          2-1-0 Ichinose Kouhei       
   3 Ando Chihiro         0-2-0 Kawashima Kazuya      
   4 Yanagihori Satoru      2-1-0 Kato Shuichi        
   5 Naito Nobuyuki        1-2-0 Sato Akio          
   6 Hayashi Yusuke        0-2-0 Shibahara Kazuhiro     
   7 Dobashi Taketoshi      2-1-0 Yamanaka Kazuaki      
   8 Nagashima Shuji       0-2-0 Kojima Keitaro       
   9 Yoshino Eiichi        0-2-0 Yanagihori Norimoto     

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com