This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 51st Tournament Results


Tournament Summary | Round Results | Final Standings


THE DATE

2000.6.24 (SAT) 9:00 - 16:00 (Tournament 9:30 - 15:30)
TOURNAMENT TYPE

Standard Constructed Swiss 50min 5rounds
USED SOFTWARE

DCI Repoter Version 1.5.0
TOURNAMENT SUMMARY
     Tournament Summary for Event W0-06-192201

Lunatic Moon Convention 51st

Tournament Staff:
 Head Judge Takeshi Miyasaka (Lvl 2)
 Organizer Takeshi Miyasaka

     Number of rounds completed: 5

Swiss Top 8:
============
                   <-----Tiebreakers----->
                    Match P-Duel  Duel Oppon. Awrd
  No Name          Points Win %  Win %  Win % No.1 1-8 Byes
1 13 Uzaki Ken         15 50.6667 83.3333 52.4775 -  2
2  1 Ikeda Kei         12 66.6667 64.2857 61.8298 +  4
3 17 Yanagihori Satoru     12 56.0000 75.0000 53.1369 -  2
4  6 Kawashima Kazuya     12 49.6667 69.2308 49.1399 -  1
5  2 Sadahiro Masashi      9 64.0000 63.6364 56.7965 +  3
6  7 Ando Chihiro        9 62.0000 54.5455 57.1678 -  2
7 24 Ichinose Kouhei      9 48.6667 53.8462 46.9364 -  1
8 22 Sato Akio         9 48.3333 58.3333 49.2914 -  1


Byes:
=====

Round  3: 16 Yoshino Eiichi
Round  5: 10 Suzuki Kazuhiro


Drop-outs:
==========

After round 2: 18 Kouchi Shuhei
After round 3:  8 Hoshihara Yuki
After round 4:  9 Asakura Takumi
After round 4: 20 Honda Hidenori
After round 4: 23 Terai Ryohei


Disqualifications:
==================

None


Player Summary:
===============

Enrolled        24
Deleted         0
Drop-outs/Removed/Cut  5
Played the last round 19


Tournament Log:
===============

Tournament opened 00/06/24 9:42:15
Pairing of round 1 completed 00/06/24 10:26:49
Pairing of round 2 completed 00/06/24 11:18:20
Pairing of round 3 completed 00/06/24 12:57:33
Pairing of round 4 completed 00/06/24 13:40:23
Pairing of round 5 completed 00/06/24 14:20:45
ROUND RESULTS

VS = Opponents' Number
W = Players' Win Duels
L = Players' Lose Duels
D = Players' Draw Duels
P = Duel Points

             1st Round 2nd Round 3rd Round 4th Round 5th Round 
 No Name         VS W L D P VS W L D P VS W L D P VS W L D P VS W L D P
 1 Ikeda Kei       18 2 0 0 3 2 2 1 0 3 17 2 1 0 3 13 1 2 0 0 24 2 1 0 3
 2 Sadahiro Masashi    5 2 0 0 3 1 1 2 0 0 22 2 0 0 3 4 2 0 0 3 13 0 2 0 0
 3 Kato Shuichi      6 2 1 0 3 24 2 0 0 3 13 0 2 0 0 7 1 2 0 0 17 1 2 0 0
 4 Hayashi Yusuke    19 2 0 0 3 11 2 1 0 3 23 0 2 0 0 2 0 2 0 0 14 0 2 0 0
 5 Kojima Keitaro     2 0 2 0 0 6 1 2 0 0 15 0 2 0 0 10 2 1 0 3 11 2 0 0 3
 6 Kawashima Kazuya    3 1 2 0 0 5 2 1 0 3 11 2 0 0 3 23 2 1 0 3 7 2 0 0 3
 7 Ando Chihiro     20 2 0 0 3 17 0 2 0 0 19 2 0 0 3 3 2 1 0 3 6 0 2 0 0
 8 Hoshihara Yuki    16 2 0 0 3 13 1 2 0 0 14 0 2 0 0           
 9 Asakura Takumi    23 0 2 0 0 10 2 1 0 3 24 1 2 0 0 19 0 2 0 0      
 10 Suzuki Kazuhiro    22 0 2 0 0 9 1 2 0 0 12 0 2 0 0 5 1 2 0 0     3
 11 Nagashima Shuji    14 2 0 0 3 4 1 2 0 0 6 0 2 0 0 21 1 2 0 0 5 0 2 0 0
 12 Yanagihori Norimoto  24 0 2 0 0 19 1 2 0 0 10 2 0 0 3 15 0 2 0 0 16 2 0 0 3
 13 Uzaki Ken       15 2 0 0 3 8 2 1 0 3 3 2 0 0 3 1 2 1 0 3 2 2 0 0 3
 14 Shibahara Kazuhiro  11 0 2 0 0 16 2 1 0 3 8 2 0 0 3 17 0 2 0 0 4 2 0 0 3
 15 Yamanaka Kazuaki   13 0 2 0 0 21 0 2 0 0 5 2 0 0 3 12 2 0 0 3 19 1 2 0 0
 16 Yoshino Eiichi     8 0 2 0 0 14 1 2 0 0     3 22 0 2 0 0 12 0 2 0 0
 17 Yanagihori Satoru   21 2 0 0 3 7 2 0 0 3 1 1 2 0 0 14 2 0 0 3 3 2 1 0 3
 18 Kouchi Shuhei     1 0 2 0 0 20 1 2 0 0                 
 19 Dobashi Taketoshi   4 0 2 0 0 12 2 1 0 3 7 0 2 0 0 9 2 0 0 3 15 2 1 0 3
 20 Honda Hidenori     7 0 2 0 0 18 2 1 0 3 21 2 1 0 3 24 1 2 0 0      
 21 Naito Nobuyuki    17 0 2 0 0 15 2 0 0 3 20 1 2 0 0 11 2 1 0 3 22 1 2 0 0
 22 Sato Akio       10 2 0 0 3 23 1 2 0 0 2 0 2 0 0 16 2 0 0 3 21 2 1 0 3
 23 Terai Ryohei      9 2 0 0 3 22 2 1 0 3 4 2 0 0 3 6 1 2 0 0      
 24 Ichinose Kouhei    12 2 0 0 3 3 0 2 0 0 9 2 1 0 3 20 2 1 0 3 1 1 2 0 0

FINAL STANDINGS
                     Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B
  1 Uzaki Ken            15 50.6667 83.3333 52.4775 5/5/0/0
  2 Ikeda Kei            12 66.6667 64.2857 61.8298 5/4/0/0
  3 Yanagihori Satoru        12 56.0000 75.0000 53.1369 5/4/0/0
  4 Kawashima Kazuya         12 49.6667 69.2308 49.1399 5/4/0/0
  5 Sadahiro Masashi         9 64.0000 63.6364 56.7965 5/3/0/0
  6 Ando Chihiro           9 62.0000 54.5455 57.1678 5/3/0/0
  7 Terai Ryohei           9 52.0833 70.0000 49.2424 4/3/0/0
  8 Ichinose Kouhei          9 48.6667 53.8462 46.9364 5/3/0/0
  9 Sato Akio             9 48.3333 58.3333 49.2914 5/3/0/0
 10 Shibahara Kazuhiro        9 44.0000 54.5455 44.1775 5/3/0/0
 11 Dobashi Taketoshi         9 42.6667 50.0000 43.0303 5/3/0/0
 12 Kato Shuichi           6 76.0000 46.1538 67.1911 5/2/0/0
 13 Honda Hidenori          6 58.3333 45.4545 52.5000 4/2/0/0
 14 Hayashi Yusuke          6 57.6667 36.3636 54.3030 5/2/0/0
 15 Yamanaka Kazuaki         6 56.0000 45.4545 53.3217 5/2/0/0
 16 Naito Nobuyuki          6 52.6667 46.1538 51.5152 5/2/0/0
 17 Kojima Keitaro          6 49.3333 41.6667 48.9977 5/2/0/0
 18 Yanagihori Norimoto        6 45.3333 45.4545 43.1935 5/2/0/0
 19 Hoshihara Yuki          3 66.6667 42.8571 61.9048 3/1/0/0
 20 Asakura Takumi          3 58.3333 30.0000 51.9444 4/1/0/0
 21 Nagashima Shuji          3 52.0000 33.3333 49.5921 5/1/0/0
 22 Yoshino Eiichi          3 48.3333 27.2727 50.2976 4/0/0/1
 23 Suzuki Kazuhiro          3 43.3333 33.3333 44.6970 4/0/0/1
 24 Kouchi Shuhei           0 75.0000 20.0000 60.0000 2/0/0/0
[TOP] [BACK] [UP] [HOME]

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com