This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 55th
Pairings for Round 1


Player            Table Opponent          
Abe Takaaki           2 Sugimoto Shigeki      
Arita Ryuichi          7 Umemoto Kuraji       
Bando Junichiro         9 Shimizu Hajime       
Haneda Daisuke           *** BYE ***        
Hayashi Toru           5 Yoshino Eiichi       
Kinoshita Masashi        8 Suzuki Kazuho        
Kurobane Kyuya          3 Miyasaka Takeshi      
Mayuzumi Shinichi        1 Takenaka Shunsuke      
Miyasaka Takeshi         3 Kurobane Kyuya       
Nomoto Yousuke          4 Sugaya Hironobu       
Sasage Hiroki           *** BYE ***        
Seko Hiroyuki          6 Tanaka Hisaya        
Shimizu Hajime          9 Bando Junichiro       
Sugaya Hironobu         4 Nomoto Yousuke       
Sugimoto Shigeki         2 Abe Takaaki         
Suzuki Kazuho          8 Kinoshita Masashi      
Takenaka Shunsuke        1 Mayuzumi Shinichi      
Tanaka Hisaya          6 Seko Hiroyuki        
Ueno Mitsuru            *** BYE ***        
Umemoto Kuraji          7 Arita Ryuichi        
Yoshino Eiichi          5 Hayashi Toru        

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com