This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 55th
Pairings for Round 2


Player            Table Opponent          
Abe Takaaki           5 Ueno Mitsuru        
Arita Ryuichi          3 Hayashi Toru        
Bando Junichiro         4 Tanaka Hisaya        
Haneda Daisuke          2 Suzuki Kazuho        
Hayashi Toru           3 Arita Ryuichi        
Kinoshita Masashi         *** BYE ***        
Kurobane Kyuya          1 Nomoto Yousuke       
Mayuzumi Shinichi        7 Shimizu Hajime       
Miyasaka Takeshi         8 Sugaya Hironobu       
Nomoto Yousuke          1 Kurobane Kyuya       
Sasage Hiroki          6 Takenaka Shunsuke      
Seko Hiroyuki           *** BYE ***        
Shimizu Hajime          7 Mayuzumi Shinichi      
Sugaya Hironobu         8 Miyasaka Takeshi      
Sugimoto Shigeki          *** BYE ***        
Suzuki Kazuho          2 Haneda Daisuke       
Takenaka Shunsuke        6 Sasage Hiroki        
Tanaka Hisaya          4 Bando Junichiro       
Ueno Mitsuru           5 Abe Takaaki         
Umemoto Kuraji          9 Yoshino Eiichi       
Yoshino Eiichi          9 Umemoto Kuraji       

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com