This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 55th
Pairings for Round 4


Player            Table Opponent          
Abe Takaaki           8 Umemoto Kuraji       
Arita Ryuichi          4 Sasage Hiroki        
Bando Junichiro         7 Nomoto Yousuke       
Haneda Daisuke           *** BYE ***        
Hayashi Toru           3 Sugimoto Shigeki      
Kinoshita Masashi         *** BYE ***        
Kurobane Kyuya          1 Suzuki Kazuho        
Mayuzumi Shinichi        6 Shimizu Hajime       
Miyasaka Takeshi         5 Seko Hiroyuki        
Nomoto Yousuke          7 Bando Junichiro       
Sasage Hiroki          4 Arita Ryuichi        
Seko Hiroyuki          5 Miyasaka Takeshi      
Shimizu Hajime          6 Mayuzumi Shinichi      
Sugaya Hironobu          *** BYE ***        
Sugimoto Shigeki         3 Hayashi Toru        
Suzuki Kazuho          1 Kurobane Kyuya       
Takenaka Shunsuke        9 Yoshino Eiichi       
Tanaka Hisaya          2 Ueno Mitsuru        
Ueno Mitsuru           2 Tanaka Hisaya        
Umemoto Kuraji          8 Abe Takaaki         
Yoshino Eiichi          9 Takenaka Shunsuke      

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com