This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 55th Reports
Competitors List


Name          Remarks     
Abe Takaaki               
Arita Ryuichi              
Bando Junichiro             
Haneda Daisuke             
Hayashi Toru              
Kinoshita Masashi            
Kurobane Kyuya             
Mayuzumi Shinichi            
Miyasaka Takeshi            
Nomoto Yousuke             
Sasage Hiroki              
Seko Hiroyuki              
Shimizu Hajime             
Sugaya Hironobu             
Sugimoto Shigeki            
Suzuki Kazuho              
Takenaka Shunsuke            
Tanaka Hisaya              
Ueno Mitsuru              
Umemoto Kuraji             
Yoshino Eiichi             

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com