This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 55th
Players by Pod made for Round 1


 Pod  Name          
 1   Haneda Daisuke     
    Kinoshita Masashi    
    Umemoto Kuraji     
    Arita Ryuichi      
    Suzuki Kazuho      
    Yoshino Eiichi     
    Hayashi Toru      
 2   Sasage Hiroki      
    Seko Hiroyuki      
    Mayuzumi Shinichi    
    Tanaka Hisaya      
    Takenaka Shunsuke    
    Bando Junichiro     
    Shimizu Hajime     
 3   Ueno Mitsuru      
    Sugimoto Shigeki    
    Sugaya Hironobu     
    Nomoto Yousuke     
    Abe Takaaki       
    Kurobane Kyuya     
    Miyasaka Takeshi    

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com