This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 55th
Players by Pod made for Round 4


 Pod  Name          
 1   Haneda Daisuke     
    Arita Ryuichi      
    Suzuki Kazuho      
    Tanaka Hisaya      
    Kurobane Kyuya     
    Sasage Hiroki      
    Ueno Mitsuru      
 2   Kinoshita Masashi    
    Hayashi Toru      
    Shimizu Hajime     
    Seko Hiroyuki      
    Miyasaka Takeshi    
    Sugimoto Shigeki    
    Mayuzumi Shinichi    
 3   Bando Junichiro     
    Sugaya Hironobu     
    Yoshino Eiichi     
    Nomoto Yousuke     
    Abe Takaaki       
    Umemoto Kuraji     
    Takenaka Shunsuke    

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com