This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 55th
Results after Round 2


 Table Player 1          Result Player 2          
    Seko Hiroyuki            *** BYE *** Pod 2     
    Sugimoto Shigeki          *** BYE *** Pod 3     
    Kinoshita Masashi          *** BYE *** Pod 1     
   1 Nomoto Yousuke        1-2-0 Kurobane Kyuya       
   2 Haneda Daisuke        0-2-0 Suzuki Kazuho        
   3 Hayashi Toru         1-2-0 Arita Ryuichi        
   4 Tanaka Hisaya        2-1-0 Bando Junichiro       
   5 Ueno Mitsuru         2-0-0 Abe Takaaki         
   6 Sasage Hiroki        2-1-0 Takenaka Shunsuke      
   7 Shimizu Hajime        1-1-1 Mayuzumi Shinichi      
   8 Miyasaka Takeshi       2-0-0 Sugaya Hironobu       
   9 Umemoto Kuraji        1-2-0 Yoshino Eiichi       

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com