This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 55th
Results after Round 3


 Table Player 1          Result Player 2          
    Umemoto Kuraji           *** BYE *** Pod 1     
    Sugaya Hironobu           *** BYE *** Pod 3     
    Mayuzumi Shinichi          *** BYE *** Pod 2     
   1 Sasage Hiroki        1-1-1 Tanaka Hisaya        
   2 Arita Ryuichi        1-2-0 Suzuki Kazuho        
   3 Kurobane Kyuya        2-0-0 Ueno Mitsuru        
   4 Abe Takaaki         0-2-0 Miyasaka Takeshi      
   5 Kinoshita Masashi      1-2-0 Hayashi Toru        
   6 Takenaka Shunsuke      1-2-0 Shimizu Hajime       
   7 Sugimoto Shigeki       2-1-0 Nomoto Yousuke       
   8 Yoshino Eiichi        0-2-0 Haneda Daisuke       
   9 Seko Hiroyuki        2-0-0 Bando Junichiro       

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com