This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 55th
Results after Round 4


 Table Player 1          Result Player 2          
    Sugaya Hironobu           *** BYE *** Pod 3     
    Haneda Daisuke           *** BYE *** Pod 1     
    Kinoshita Masashi          *** BYE *** Pod 2     
   1 Kurobane Kyuya        0-2-0 Suzuki Kazuho        
   2 Ueno Mitsuru         2-1-0 Tanaka Hisaya        
   3 Sugimoto Shigeki       0-2-0 Hayashi Toru        
   4 Arita Ryuichi        2-1-0 Sasage Hiroki        
   5 Miyasaka Takeshi       0-2-0 Seko Hiroyuki        
   6 Shimizu Hajime        0-1-0 Mayuzumi Shinichi      
   7 Nomoto Yousuke        1-2-0 Bando Junichiro       
   8 Umemoto Kuraji        2-0-0 Abe Takaaki         
   9 Takenaka Shunsuke      0-2-0 Yoshino Eiichi       

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com