This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 55th
Results after Round 6


 Table Player 1          Result Player 2          
    Kurobane Kyuya           *** BYE *** Pod 1     
    Sugimoto Shigeki          *** BYE *** Pod 2     
    Takenaka Shunsuke          *** BYE *** Pod 3     
   1 Suzuki Kazuho        0-2-0 Arita Ryuichi        
   2 Hayashi Toru         1-2-0 Kinoshita Masashi      
   3 Tanaka Hisaya        2-1-0 Sasage Hiroki        
   4 Miyasaka Takeshi       0-2-0 Shimizu Hajime       
   5 Ueno Mitsuru         0-2-0 Haneda Daisuke       
   6 Seko Hiroyuki        1-1-1 Mayuzumi Shinichi      
   7 Bando Junichiro       1-1-1 Sugaya Hironobu       
   8 Umemoto Kuraji        0-2-0 Nomoto Yousuke       
   9 Abe Takaaki         0-2-0 Yoshino Eiichi       

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com