This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 55th
Standings after Round 2


                     Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B
  1 Ueno Mitsuru           6 50.0000 100.0000 50.0000 1/1/0/1
  2 Suzuki Kazuho           6 50.0000 100.0000 50.0000 2/2/0/0
  3 Sasage Hiroki           6 50.0000 80.0000 60.0000 1/1/0/1
  4 Tanaka Hisaya           6 50.0000 80.0000 50.0000 2/2/0/0
  5 Kurobane Kyuya          6 50.0000 66.6667 60.0000 2/2/0/0
  6 Arita Ryuichi           6 41.6667 66.6667 46.6667 2/2/0/0
  7 Haneda Daisuke          3 100.0000 50.0000 100.0000 1/0/0/1
  8 Kinoshita Masashi         3 100.0000 50.0000 100.0000 1/0/0/1
  9 Seko Hiroyuki           3 100.0000 50.0000 80.0000 1/0/0/1
 10 Hayashi Toru           3 75.0000 60.0000 53.3333 2/1/0/0
 11 Abe Takaaki            3 75.0000 50.0000 75.0000 2/1/0/0
 12 Takenaka Shunsuke         3 66.6667 60.0000 56.6667 2/1/0/0
 13 Nomoto Yousuke          3 66.6667 60.0000 50.0000 2/1/0/0
 14 Miyasaka Takeshi         3 66.6667 60.0000 50.0000 2/1/0/0
 15 Bando Junichiro          3 66.6667 50.0000 59.4444 2/1/0/0
 16 Sugimoto Shigeki         3 50.0000 50.0000 50.0000 1/0/0/1
 17 Yoshino Eiichi          3 41.6667 40.0000 46.6667 2/1/0/0
 18 Shimizu Hajime          1 41.6667 38.8889 41.6667 2/0/1/0
 19 Mayuzumi Shinichi         1 41.6667 26.6667 49.4444 2/0/1/0
 20 Umemoto Kuraji          0 75.0000 33.3333 53.3333 2/0/0/0
 21 Sugaya Hironobu          0 50.0000  0.0000 60.0000 2/0/0/0

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com