Lunatic Moon Convention 68th

Round 1 Standings

RankPlayerPointsOp.Win%
1 Hirayama, Daisuke 3 33.33%
2 Kougo, Toshihide 3 33.33%
3 Yoshino, Eiichi 3 33.33%
4 Suzuki, Go 3 33.33%
5 Arita, Ryuichi 3 33.33%
6 Kusunoki, Hisayoshi 3 33.33%
7 Takahashi, Katsuyuki 3 33.33%
8 Bando, Junichiro 3 33.33%
9 Tomita, Syuntaro 3 33.33%
10 Fujihira, Taro 3 33.33%
11 Sugaya, Hironobu 3 33.33%
12 Kawamura, Eiki 3 33.33%
13 Toyoda, Kouji 3 33.33%
14 Shibahara, Ryota 3 33.33%
15 Sasou, Kazuho 3 33.33%
16 Kaneko, Takefumi 3 33.33%
17 Watanabe, Kouji 3 33.33%
18 Iwamoto, Shinichi 3 33.33%
19 Tanaka, Hisaya 3 33.33%
20 Suzuki, Yuji 3 33.33%
21 Ishigaki, Ryouji 3 33.33%
22 Yanagawa, Tomoyuki 3 33.33%
23 Asakura, Takumi 3 33.33%
24 Uzaki, Ken 3 33.33%
25 Yamamoto, Youhei 3 33.33%
26 Kameyama, Kazuhiro 0100.00%
27 Iizuka, Takashi 0100.00%
28 Yokomizo, Kenichi 0100.00%
29 Ohta, Shinji 0100.00%
30 Yoshino, Takeaki 0100.00%
31 Yamanaka, Kazuaki 0100.00%
32 Hara, Kento 0100.00%
33 Anjo, Takahiko 0100.00%
34 Kato, Shinya 0100.00%
35 Kido, Takashi 0100.00%
36 Fujiwara, Takashi 0100.00%
37 Iida, Tadanori 0100.00%
38 Yamashita, Hiroki 0100.00%
39 Mitsugi, Tomohiko 0100.00%
40 Tamaru, Daisuke 0100.00%
41 Sugimoto, Shigeki 0100.00%
42 Kurobane, Kyuya 0100.00%
43 Matsui, Hiroyuki 0100.00%
44 Ohta, Masane 0100.00%
45 Kato, Hidekazu 0100.00%
46 Takasaki, Yuichi 0100.00%
47 Nagao, Takuya 0100.00%
48 Koide, Kentaro 0100.00%
49 Hirata, Minoru 0100.00%
50 Saitoh, Tatsuya 0100.00%

Copyright ©1997-2002 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com