Lunatic Moon Convention 68th

Round 6 Results

Player           Opponent           Result 
Anjo, Takahiko       Kawamura, Eiki        Lost 0-2
Arita, Ryuichi       Yamashita, Hiroki      Lost 0-2
Asakura, Takumi       Yoshino, Takeaki       Lost 1-2
Bando, Junichiro      Suzuki, Go          Lost 0-2
Fujiwara, Takashi      Kougo, Toshihide       Lost 1-2
Hara, Kento         Yamamoto, Youhei       Lost 1-2
Iida, Tadanori       Watanabe, Koji        Won 2-0
Iwamoto, Shinichi      Takahashi, Katsuyuki     Lost 0-2
Kameyama, Kazuhiro     Tamaru, Daisuke       Lost 0-2
Kaneko, Takefumi      Suzuki, Yuji         Lost 1-2
Kawamura, Eiki       Anjo, Takahiko        Won 2-0
Koide, Kentaro       Takasaki, Yuichi       Lost 0-2
Kougo, Toshihide      Fujiwara, Takashi      Won 2-1
Kusunoki, Hisayoshi     Yoshino, Eiichi       Lost 1-2
Ohta, Masane        Saito, Tatsuya        Won 2-0
Saito, Tatsuya       Ohta, Masane         Lost 0-2
Sasou, Kazuho        Shibahara, Ryota       Won 2-0
Shibahara, Ryota      Sasou, Kazuho        Lost 0-2
Suzuki, Go         Bando, Junichiro       Won 2-0
Suzuki, Yuji        Kaneko, Takefumi       Won 2-1
Takahashi, Katsuyuki    Iwamoto, Shinichi      Won 2-0
Takasaki, Yuichi      Koide, Kentaro        Won 2-0
Tamaru, Daisuke       Kameyama, Kazuhiro      Won 2-0
Tanaka, Hisaya       Toyoda, Koji         Won 2-0
Toyoda, Koji        Tanaka, Hisaya        Lost 0-2
Watanabe, Koji       Iida, Tadanori        Lost 0-2
Yamamoto, Youhei      Hara, Kento         Won 2-1
Yamashita, Hiroki      Arita, Ryuichi        Won 2-0
Yoshino, Eiichi       Kusunoki, Hisayoshi     Won 2-1
Yoshino, Takeaki      Asakura, Takumi       Won 2-1

Copyright ©1997-2002 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com